عضو هیأت علمی گروهِ مهندسی کامپیوتر، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر.
دانشگاه کاشان. استان اصفهان، کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، کد پستی:۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳
دفتر : ساختمانِ جدید دانشکده‌ی مهندسی، طبقه‌ی دوم (بالای طبقه‌ی همکف) راهروی غربی.
تلفن دفتر : ۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۵ ، Email (رایانامه) : بیشتر رایانامه‌هایم با yoosofan آغاز می‌شوند و پس از @ نام یکی از وب‌گاه‌های زیر می‌آید
kashanu.ac.ir ، mail.com ، gmail.com ، gmx.com ، myfastmail.com و ymail.com

کارنامک(resume,cv)

برنامه‌ی کاری و حضور در دفتر یا به صورت ics یا در وب‌گاه yahoo یا ics(yahoo)

برنامه درسی و توضیح‌های نیمسال یکم ۱۳۹۴ در این صفحه گذاشته شده است t.

فهرست درس‌های مهندسی کامپیوتر در سامانه‌ی آموزش دانشگاه

فهرست همه‌ی درس‌های دانشگاه تا تاریخ ۹۴۰۶۱۵

سرفصل درس‌های کارشناسی مهندسی کامپیوتر بازنگری شده‌ی وزارت علوم برای ورودی ۹۳ و پس از آن

نمودار درسی کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

سرفصل درس‌های تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکترا) مهندسی کامپیوتر برای ورودی ۹۴ و پس از آن

در ساعت‌های «حضور» می‌توانید به دفتر بیایید یا زنگ بزنید و برای ساعت‌های «با هماهنگی» و دیگر زمان‌ها از سه روز پیش با رایانامه(email) وقت بگیرید. بسیاری از پرسش‌ها را می‌توانید به کمک نامه بپرسید. برگه‌هایی را که نیاز به امضا دارند می‌توانید به کارشناس گروه (آقای عزیزی) بدهید و از ایشان پیگیری نمایید یا در جعبه در آبدارخانه بگذارید(می‌توانید به مسئول آبدارخانه تحویل دهید تا در جعبه‌ام بگذارد). تلفن دفتر ۵۹۱۲۴۹۵ ، تلفن و پیامگیر آقای عزیزی ۵۹۱۲۴۷۳