عضو هیأت علمی گروهِ مهندسی کامپیوتر، دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر.
دانشگاه کاشان. استان اصفهان، کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، کد پستی:۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳
دفتر : ساختمانِ ساتر (ساختمان جدید مهندسی) ، طبقهٔ دوم، راهروی شرقی، شمارهٔ اتاق ۳۵۱.
تلفن دفتر : ۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۸
Email (رایانامه) : بیشتر رایانامه‌هایم با yoosofan آغاز می‌شوند و پس از @ نام یکی از وب‌گاه‌های زیر می‌آید
kashanu.ac.ir ، mail.com ، gmail.com ، gmx.com ، myfastmail.com و ymail.com

کارنامک(resume,cv)

برنامهٔ کاری و حضور در دفتر یا به صورت ics

در ساعت‌های «حضور» می‌توانید به دفتر بیایید یا زنگ بزنید و برای ساعت‌های «با هماهنگی» و دیگر زمان‌ها از سه روز پیش با رایانامه(email) وقت بگیرید. بسیاری از پرسش‌ها را می‌توانید به کمک نامه بپرسید.