چرا گاهی بهای اغلبِ رمزپول‌ها با هم کاهش می‌یابد؟

چرا گاهی بهای اغلبِ رمزپول‌ها با هم کاهش می‌یابد؟

توضیح‌های بیشتر …

انتشار الکترونیکی کتاب مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه نویسی

نسخهٔ الکترونیکی کتابِ «مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه‌نویسی» با هماهنگی میان نویسندگان و ناشر منتشر شد.

توضیح‌های بیشتر …

اقتدارگریزی

اقتدارگریزی یکی از مکتب‌های سیاسی و اقتصادی مهم با تاریخچه‌ای بیشتر از یک قرن است که در دهه‌های اخیر طرفداران بیشتری یافته است و ایده‌های اولیهٔ آن به شکل‌های گوناگون گسترش یافته است.

توضیح‌های بیشتر …

چگونه دانستن می‌تواند نگرانی در پی نداشته باشد؟

برخی گمان می‌کنند دانستن، افسردگی به همراه دارد؛ سال‌ها گذشت تا بتوانم بدانم که می‌تواند این گونه نباشد. ولی چگونه چنین چیزی شدنی است؟

توضیح‌های بیشتر …

به یاد مدیر راهنمایی فتاح‌المنان آقای هنرمند

واقعه‌های سال‌های ۶۶ تا ۶۹ در برابر آنچه آقای هنرمند انجام داد بزرگ نیست. آقای هنرمند به دانش آموزانش به شکلی عملی آموزاند رخدادهای روزمره و بویژه سیاسی گذراست و آنچه ماندنی است کاری است که خودمان در جامعهٔ کوچکِ پیرامونمان برای اطرافیانمان انجام می‌دهیم تا در ابعاد بزرگ‌تر جهانی بهتر را بتوانیم بسازیم.

توضیح‌های بیشتر …

برنامه درسی نیمسال دوم ۹۴۲

نسخهٔ 942-941017

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۹۴۲) را آقای مهندس گلی با شرایطی پذیرفتند انجام دهند. بنابراین لطفا اگر هر گونه پرسشی در این زمینه یا پیشنهادی دارید با ایشان در میان بگذارید. رایانامهٔ ایشان در ادامه گذاشته شده است.

"salmangoli" <salmangoli@kashanu.ac.ir>; "salmangoli" <salmangoli@gmail.com>; "salman goli" <salmangoli@yahoo.com>

البته اگر فرصت کنم برخی از نسخه‌های برنامه را در این وب‌گاه می‌گذارم ولی به هر حال نظرات خود را برای ایشان بفرستید.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی نیمسال ۹۴۲

برنامه درسی نیمسال دوم ۹۴۲

نسخهٔ 942-941013

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۹۴۲) را آقای مهندس گلی با شرایطی پذیرفتند انجام دهند. بنابراین لطفا اگر هر گونه پرسشی در این زمینه یا پیشنهادی دارید با ایشان در میان بگذارید. رایانامهٔ ایشان در ادامه گذاشته شده است.

"salmangoli" <salmangoli@kashanu.ac.ir>; "salmangoli" <salmangoli@gmail.com>; "salman goli" <salmangoli@yahoo.com>

البته اگر فرصت کنم برخی از نسخه‌های برنامه را در این وب‌گاه می‌گذارم ولی به هر حال نظرات خود را برای ایشان بفرستید.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی نیمسال ۹۴۲

برنامه درسی نیمسال دوم ۹۴۲

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۹۴۲) را آقای مهندس گلی با شرایطی پذیرفتند انجام دهند. بنابراین لطفا اگر هر گونه پرسشی در این زمینه یا پیشنهادی دارید با ایشان در میان بگذارید. رایانامهٔ ایشان در ادامه گذاشته شده است.

"salmangoli" <salmangoli@kashanu.ac.ir>; "salmangoli" <salmangoli@gmail.com>; "salman goli" <salmangoli@yahoo.com>

خبرهایی دربارهٔ نیمسال ۹۴۱

 • جلسهٔ معارفهٔ دانشجویان ورودی ۹۴ در تالار دانشکده‌مهندسی در طبقهٔ سوم برگزار می‌شود.
 • کارشناسی ۱۶ تا ۱۷
 • کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۱۸
 • درس‌ها
 • 30026 مدارهای الکتریکی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن
 • 211712 مدارهای الکتریکی1: برای ورودی ۹۳ و پس از آن
 • ریاضی۲ گروه ۲۵ٕدر روزهای دوشنبه و چهارشنبه به احتمال فراوان حذف می‌شود.

مشکلات برنامه ریزی گروه مهندسی کامپیوتر از نیمسال یکم ۱۳۸۷ تا نیمسال یکم ۱۳۹۴

از نیمسال یکم ۱۳۸۷ با رأی همکاران گروه برای چهار دوره تا کنون مدیر گروه مهندسی کامپیوتر هستم. در این سال‌ها مشکلات گوناگونی در پیش روی گروه بود که برخی از آنها با گذر زمان و تغییر شرایط حل شد و برخی به وجود آمد. به هر حال پس از گذشتن آن شرایط و مشکلات و حل شدن آنها شاید کسی یادش نیاید یا حتی باور نکند چنین مشکلاتی وجود داشته است.

در این صفحه برخی از مشکلات برنامه ریزی گروه مهندسی کامپیوتر توضیح داده می‌شود. از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به

 • کمبود تعداد استاد و نیاز به دعوت تعداد زیادی همکار مدعو که هر کدام شرایط ویژه‌ای نیاز داشتند.
 • کمبود تعداد کلاس در دانشکده و سهمیه‌بندی آن
 • توقعات همکاران و دانشجویان
 • برخی قانون‌های آموزشی دانشگاه

جزییات و توضیح‌های بیشتر …